SPAM

Till alla våra kunder och återförsäljare:

Om ni erhåller ett e-mail från adress B.Jonasson@gavglimakra.se vänligen

kasta detta i papperskorgen omedelbart.  Vår ägare och VD Bengt Jonasson

har en helt annan e-mail adress och har inget att göra med dessa mail.

 

 

Corona-virus

Till alla våra vänner av vävning vill vi meddela att vår produktion såväl

som vår försäljning fungerar som vanligt utan inskränkningar.

Ta tillfället i akt och tillverka en ”Corona-väv”!