Corona-virus

Till alla våra vänner av vävning vill vi meddela att vår produktion såväl

som vår försäljning fungerar som vanligt utan inskränkningar.

Ta tillfället i akt och tillverka en ”Corona-väv”!